فرصت‌های شغلی

مهندسان و متخصصانی که در کلیه بخش های ساختمانی فعالیت دارند، می توانند درخواست همکاری خود را با شرکت ساخت و ساز نوبن از طریق این فرم ارسال کنند.

کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.