مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت، یکی از گزینه هایی است که شرکت ساخت و ساز نوبن برای افرادی که صاحب زمین هستند و تمایل به مشارکت دارند، در نظر گرفته است. شما می توانید برای مشارکت با ما، درخواست خود را از طریق این فرم، ارسال بفرمایید.

کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.